KAJIAN PENGESANAN GRADUAN PISMP 2017INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 
 
BORANG KAJIAN PENGESANAN GRADUAN PISMP (SS1)
 

Maklumat berkaitan dengan graduan Institut Pendidikan Guru  (IPG) adalah penting supaya pihak IPG KPM  dapat terus berhubung dan membekalkan perkembangan terkini pendidikan khususnya dalam meningkatkan profesionalisme dan kualiti guru.  Maklum balas ini akan digunakan untuk penambahbaikan sistem latihan pendidikan guru.  Sehubungan itu, kerjasama tuan/puan dalam melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului ucapan terima kasih.
 

Panduan untuk menjawab soal selidik  :

 

  1. Soal selidik ini hendaklah dilengkapkan sebelum hari konvokesyen tahun semasa.
  2. Soal selidik ini mengandungi Empat Bahagian (A, B, C dan D) bagi yang telah mendapat tempat dan SATU Bahagian (E) bagi yang belum mendapat tempat seperti berikut:

Bahagian A : Latar Belakang

Bahagian B : Maklumat Tempat Mengajar Sekarang

Bahagian C : Maklumat Pengajaran di sekolah

Bahagian D: Maklumat Lain
Bahagian E: Khas bagi graduan belum ditempatkan di mana-mana sekolah

 

Mengandungi 66 dalam soalselidik ini

Peringatan di atas kerahsiaan
Kajian ini adalah tidak bernama.
Rekod jawapan kaji selidik tidak mengandungi apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda, melainkan jika soalan kaji selidik jelas menanyakannya. Jika anda menggunakan token untuk mencapai kaji selidik ini, sila pastikan token ini tidak disimpan bersama-sama dengan jawapan anda. Ia diuruskan dalam pangkalan data yang berasingan dan hanya akan dikemaskini untuk menunjukkan apa anda lakukan (atau tidak) dalam menyempurnakan kajian ini. Tidak ada cara yang hampir sama token pengenalan dengan maklumbalas kaji selidik.

Status

Status anda ditempatkan di sekolah.

S1. Adakah anda telah ditempatkan bertugas di sekolah?

(Pilih "Ya" bagi yang telah mendapat tawaran penempatan tetap / interim. Pilih "Tidak" bagi yang belum mendapat tawaran penempatan / guru ganti / guru sambilan)