KAJIAN PENGESANAN GRADUAN IPG 2018

INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Kajian ini bertujuan mendapatkan maklum balas mengenai taburan penempatan graduan IPG selepas menamatkan pengajian serta isu-isu yang dihadapi. Maklum balas ini akan digunakan untuk penambahbaikan sistem latihan pendidikan guru khususnya dalam meningkatkan profesionalisme dan kualiti guru.  
 
Semua graduan IPG DIWAJIBKAN menjawab soal selidik ini dan mencetak slip pengesahan pengisian soal selidik untuk diberikan kepada urus setia konvokesyen semasa mengambil jubah.  Kerjasama anda dalam melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih
 

Panduan untuk menjawab soal selidik  :

  1. Soal selidik ini hendaklah dilengkapkan sebelum hari konvokesyen tahun semasa.
  2. Soal selidik ini mengandungi Lima Bahagian seperti berikut:

Bahagian A : Latar Belakang

Bahagian B : Maklumat Tempat Mengajar Sekarang

Bahagian C : Maklumat Pengajaran di sekolah

Bahagian D: Maklumat Lain

Bahagian E : Khas bagi graduan belum ditempatkan di mana-mana sekolah

 

.
Status

Status anda.

*S1. Nama Program:
*

S2. Adakah anda telah ditempatkan bertugas di sekolah?

(Pilih "Ya" bagi yang telah mendapat tawaran penempatan tetap / interim. Pilih "Tidak" bagi yang belum mendapat tawaran penempatan / guru ganti / guru sambilan)IPGKI KPM
LS